. ϳ . ’,

 

II I I I 1617 1636 в

BAZYLIAŃSKIE KAPITUŁY GENERALNE OD 1617 DO 1636 ROKU

CAPITULA GENERALIA BASILIANORUM AB ANNO 1617 AD ANNUM 1636

 

:

. ˲ – ANALECTA ORDINIS S. BASILII MAGNI

(T ‒ 55 ‒ Vol.)


Pidruchnyj P. and Pietnoczko B. Basilian General Chapters between the years of 1617 and 1636.
This collection of documents about the beginning of the Basilian Order of Saint Josaphat, dedicated to the 400th jubilee of its founding, contains the minutes of the first six Chapters of the Order (1617-1636), which took place during the life of Metropolitan Josyf Velyamin Rutskyj. They are extremely important, because during these meetings, in which representatives of all monasteries and some hierarchs of the Kyivan Metropolia participated, the institution of the centralized Order was established, original features of which the Order continues maintain to the present day. Original minutes of the Chapters, written in the old-Ruthenian language were translated into the Polish and Latin languages in the early XVIII century. In this collection they are published in four languages, adding the present-day Ukrainian translation to the three aforementioned languages.
In the Supplement to this collection are added a Ukrainian translation of the works of Metropolitan Josyf Rutskyj, which deal with the beginnings of the Order, its Rules for the monks (Common, Particular, for Bishops) and Rules, which need to be adhered to during elections of the Protoarchimandrite, General Chapters of Elections, as well as, regular Chapters. The 8th Supplement includes the Constitutions of Ruthenian monks of the Order of St. Basil the Great, which were reviewed by the Novohorod General Chapter (1686) and sent to Rome for approval.

 © "̳", 2008 ; Soltech